ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,09:40  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MASTERS MODEL สร้างสรรค์คนดีสู่สังคม
ชื่ออาจารย์ : นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,09:12  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MASTER MODEL สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ นึกรู้สุจริต
ชื่ออาจารย์ : นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,00:30  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..