กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายฉัตรชัย อินทร์สิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0887474877

นายธนานิศ ดวงเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2