ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายฉัตรชัย อินทร์สิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธนานิศ ดวงเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชนิดา บัวขันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1