ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  นายคำบาน บัวขันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้ยื่นหนังสือให้กับ สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์ ที่สำนักงานฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เพื่อให้ไปสำรวจพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนสาขา
          ต่อมาวันที่ ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นายฉลอง บาลลา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้มอบหมายให้ สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์ และคณะออกสำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลหนองแวงเพื่อจัดสร้างโรงเรียนสาขา โดยสภาตำบลได้อนุมัติให้ใช้ที่ดิน ๘๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๓ธันวาคม ๒๕๓๔
กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สาขาหนองแวง เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้
          เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับประกาศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อ "โรงเรียนหนองแวงวิทยา" เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ จนถึงปัจจุบัน