ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
โครงงาน “ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.51 KB 100432
สรุปโครงงานคุณธรรมวัยซนกลับใจไม่คิดโดดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 85078
สรุปโครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 84957
สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 85453
ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 87676
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 23.6 KB 86530
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 23.4 KB 85068
โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนาร 84885
สรุปโครงการวันสุนทรภู่ 84953
สรุปโครงการลูกเสือ-เนตรนารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 85341
สรุปโครงการเลือกตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.07 KB 85178
สรุปโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.1 KB 86018
สรุปโครงการวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.35 KB 85812
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สรุปโครงการ 5 ส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 85091
ฝ่ายวิชาการ
SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.27 MB 85002
SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 85252
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.35 KB 85030
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.75 KB 85144
สรุปโครงการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.12 KB 85318