ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคณิตษรณ์ เหง้าน้อย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1