นักศึกษาวิชาทหาร
ภาคสนาม ปีการศึกษา 2561 ณ พื้นที่ฝึกธงชัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB