สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
อักษรย่อ น.ว.ว.