ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนหนองแวงวิทยา คือ  น.ว.ว.