ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4
27 มี.ค. 65 สอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4
21 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 เอกสารจบ ม.3 แลพ ม.6
15 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร. มผ. และ มส.
14 มี.ค. 65 ประกาศผลการเรียน 2/2564
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
01 มี.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 65 สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 สอบโอเน็ต ม.6
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
25 ก.พ. 65 เข้าค่ายลูกเสือ 2564
17 ก.พ. 65 ถึง 18 ก.พ. 65 กีฬาสี 2564
13 ก.พ. 65 สอบโอเน็ต ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
10 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65 แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
04 ก.พ. 65 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
26 ก.ค. 61 วันไหว้ครู
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561