ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการ 2564
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัดสกลนคร
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดสกลนตร ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ผลิตภัณฑ์ล้างไวรัสร้ายด้วยสมุนไพรมะกรูดมะนาว โครงงานอาชีพ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
รายงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี2563
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
การพัฒนารูปแบบ R-PAR Model - กรอบแนวคิด R-PAR Model
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 64
การพัฒนารูปแบบ R-PAR Model - บทสรุปผู้บริหาร น.ว.ว.
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 64
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้นสมัครแข่งขัน NWW ROV LEAGUE - SEASON 2 เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
SAR 2562
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
SAR 2561
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 62