ชื่อ - นามสกุล :นายนครินทร์ นิ่มมา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :088-747487
Email :