ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบารมี ศรีผูย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงเรียนหนองแวงวิทยา
Telephone :
Email :