ชื่อ - นามสกุล :นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :