ชื่อ - นามสกุล :นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชการ