ชื่อ - นามสกุล :นายคมกฤษ จันทร์ตื้อ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน