ชื่อ - นามสกุล :นากองเพชร จันทรพิทักษ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :Kongpef251111@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา