ชื่อ - นามสกุล :นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :0821185339
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป