ชื่อ - นามสกุล :นายสัญญา คุณละ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา