[ moonoi ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวจิรัชญา ฝูงที
ชื่อเล่น : 
หมูน้อย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/6/2536
อายุ : 
22
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
moo_dear@hotmail.co.th  
ที่อยู่ : 
26 หมู่ 4 บ้านโพนสวาง
อำเภอ : 
วานรนิวาส
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47120
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ปริญญาตรี