ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
MASTER MODEL สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ นึกรู้สุจริต
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
MASTER MODEL สร้างสรรค์คนดีสู่สังคม
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
การขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม สพฐ. โดยใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ MASTERS MODEL
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
บันทึกขอให้จัดซื้อ-ขอให้จัดจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
แผนผังการขอใช้-งปม.-และขอให้จัดซื้อ-จัดจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
แผนปฏิบัติการ 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
แผนปฏิบัติการ 2564
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัดสกลนคร
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดสกลนตร ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ผลิตภัณฑ์ล้างไวรัสร้ายด้วยสมุนไพรมะกรูดมะนาว โครงงานอาชีพ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
รายงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี2563
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
การพัฒนารูปแบบ R-PAR Model - กรอบแนวคิด R-PAR Model
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 64
การพัฒนารูปแบบ R-PAR Model - บทสรุปผู้บริหาร น.ว.ว.
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 64
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้นสมัครแข่งขัน NWW ROV LEAGUE - SEASON 2 เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63