รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจงานกิจการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.01 KB
Adobe Acrobat Document o16 รายงานความพึงพอใจกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.56 KB
Adobe Acrobat Document o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.37 KB
Adobe Acrobat Document o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.29 KB
Adobe Acrobat Document o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.02 KB
Word Document o16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.13 KB