ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document o15-ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.97 KB
Adobe Acrobat Document o15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.61 KB
Adobe Acrobat Document o15-สถิติการขอใช้สถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.88 KB
Adobe Acrobat Document o15-สถิติการใช้ห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.52 KB
Adobe Acrobat Document o15-สถิติการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา-กยศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.58 KB
Adobe Acrobat Document o15-สถิติการยื่นคำร้องขอหลักฐานการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.08 KB
Adobe Acrobat Document o15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การลา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.99 KB
Adobe Acrobat Document กราฟสรุปจำนวนผู้ใช้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของงานอนามัยโรงเรียนหนองแวงวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.11 KB