โรงเรียนหนองแวงวิทยา
25 หมู่ 1   ตำบลหนองแวงใต้  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-707201
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนาร 8
สรุปโครงการวันสุนทรภู่ 9
สรุปโครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 8
สรุปโครงการลูกเสือ-เนตรนารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 7
สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 7
สรุปโครงการ 5 ส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 7
สรุปโครงการเลือกตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.07 KB 7
สรุปโครงการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.12 KB 7
สรุปโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.1 KB 7
สรุปโครงการวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.35 KB 8